मिसळभोक्ता लिहितात..

हे ज्ञानबा तुकाराम डावीकडे दिसत असताना "भां*त", आणि "बा*वला तिच्यायला" असे उजवीकडे लिहिणे म्हणजे खरेच वारीचे पुण्य मिळवणे!

धन्य तात्या ! आणि धन्य तो अनाम म्हातारा !


Thursday, January 22, 2009

मज्जाच मज्जा

मज्जाच मज्जा चालू आहे सगळी.

आता हेच पहा ना काही दिवसापुर्वी हे कार्ट इथे येऊन काय बोलल ते.

Quote

जैनाचं कार्ट said...
मिसळपाववरिल मनमानी कारभार मला पसंत नसल्याने माझे आयडी काढून टाकण्याची मी विनंती केली आहे।November 27, 2008 6:00 AM

Unquote
आणी आता परत हाजी हाजी करायला लागलं आहे म्हणेप्रभूंनी धोंडोपंतांच्या जागी संपादक मंडळात वर्णी लावण्यासाठी श्रेष्टींजवळ बोलतो असा शब्द दिला आहे असे आतल्या गोटातून कळते।

तात्या फारतर त्याला ख।फ.चा संपादक करुन अक्षता लावणार

Tuesday, January 13, 2009

खरूज

मिसळपाववर तात्याची मिपाकरांनीच जाहीर भादरल्यावर तात्याने उडवलेला स्वत:चाच हा खाजवुन खरूज उकरणारा प्रस्ताव पहा

--------------------------

आपल्या मराठी आंतरजालावर मनोगत, उपक्रम, मायबोली या सारखी संकेतस्थळं आहेत।
या संस्थळांवरची काही मंडळी,"तो तात्या आणि त्याचं ते मिसळपाव ना? जाऊ द्या! ती साली तसलीच लोकं आहेत!"असं बर्‍याचदा आपापासात कुजबुजताना आढळतात!

आता 'तसलीच लोकं' म्हणजे कशी लोकं? हे मला कुणी सांगू शकेल का? बाकी जाऊ द्या! आम्ही आपले आमच्या मिपाच्या परिवारात खुश आहोत, सुखी आहोत!

काय बोल्ता मंडळी? खरं का नाय?!

आपला,
(तसलाच!) तात्या।